• Daňový poradca

Daňový poradca & Partner je garantom zákonitosti

A “bičom” na neodbornosť a ľahostajnosť práce úradníkov.

 

Ako to naozaj robíme ? 

Našu profesionalitu a odbornosť potvrdzuje scoring na Najvyššom súde SR 9,3 z 10.
Opierame sa o daňové zákony, pre ktoré daňový úrad nemá dostatočnú odbornosť a “ťahá za kratší koniec”.
Opierame sa o nedostatky vytvorené v spise, v protokole a komplexnej činnosti na strane daňového úradu.

Ukážka našej práce

Zastupovanie pri daňovej kontrole

Odbremeňujeme klienta v styku od daňovej kontroly. Náš klient sa nikdy nemusí stretnúť s daňovou kontrolou a legitímne vieme získať čas na prípravu.

Znalosť daňového zákona

Správne formulujeme otázky v zmysle daňového zákona. Daňový poradca & Partner je zárukou zákonitosti nad daňovou kontrolou avšak nemôžeme garantovať výsledok, môžeme ho len odborne odhadnúť.

Zastupovanie na súde

Daňový poradca v mene klienta rieši žaloby, odvolania a súdne zastupovanie až na Najvyššom súde Slovenskej republiky.

Ostatné činnosti

Ďalej pre klienta zabezpečujeme odbornú činnosť dozorujúceho daňového poradcu pri výkone účtovníctva. Našim klientom pomáhame v otázkach všetkých daní podľa príslušných platných právnych predpisov. Našou snahou je predchádzať daňovým problémom našich klientov a minimalizovať ich daňovú povinnosť.

Otázka: Aká je odmena za naše služby ?

Daňový poradca vykoná svoju činnosť za odmenu na výsledku, ktorá sa rovná:

  • 10% zo sumy, ktorá bude klientovi vrátená a vyplatená po ukončení daňovej kontroly
  • 10% zo sumy, ktorá bude klientovi ušetrena z vyrúbeného základu daňovým úradom
  • sa rovná 50% zo súdne vymoženého úroku z oneskoreného vrátenia alebo zadržania finančných prostriedkov daňovým úradom
  • sa rovná 250 € za komplexný úkon daňového poradcu ( naštudovanie spisu, odvolanie a podobne )

captcha Opíšte text z obrázku